กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ กระทุ่มล้ม31 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ กระทุ่มล้ม31 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม_24/05/2562


กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ กระทุ่มล้ม31 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม_24/05/2562

กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ กระทุ่มล้ม31 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนพุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน