กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าเรือนจำ หมู่.1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าเรือนจำ หมู่.1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน_24/05/2562


กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าเรือนจำ หมู่.1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน_24/05/2562

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าเรือนจำ หมู่.1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ถึง เรือนจำแม่สะเรียง (ฝั่งธนาคารออมสิน ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ 24/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน