กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านเม็ก-ม่วงไข่ หน่วยบริการพรรณานิคม_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านเม็ก-ม่วงไข่ หน่วยบริการพรรณานิคม_24/05/2562


กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านเม็ก-ม่วงไข่ หน่วยบริการพรรณานิคม_24/05/2562

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านเม็ก-ม่วงไข่ หน่วยบริการพรรณานิคม

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเม็ด-ม่วงไข่ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 - 16.30 น. ของวันที่ 24/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน