กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ เขตการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ เขตการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท_24/05/2562


กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ เขตการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท_24/05/2562

กปภ.สาขาทุ่งสง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ เขตการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านนาป่า ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ของวันที่ 24/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน