กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับและท่อแตกรั่วหลายจุดในเขต อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับและท่อแตกรั่วหลายจุดในเขต อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์_24/05/2562


กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับและท่อแตกรั่วหลายจุดในเขต อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์_24/05/2562

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับและท่อแตกรั่วหลายจุดในเขต อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หลุบ ต.โพนทอง ต.เหนือ ต.หนองกุง และหลายตำบล อ.เมือง เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 24 / 05 /2562

เลื่อนขึ้นข้างบน