กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ ถนนบริรักษ์บำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ ถนนบริรักษ์บำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา_24/05/2562


กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ ถนนบริรักษ์บำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา_24/05/2562

กปภ.สาขาพังงา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ ถนนบริรักษ์บำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนบริรักษ์บำรุง , ซอยตลาดขวาง , ซอยโรงเรือ , ซอยกฤษณาอุทิศ , หมู่.2 บ้านฝ่ายท่า ต.ถ้ำน้ำผุด ,

ซอยโลหะกิจ , ซอย คพจ. และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน