กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา หยุดจ่ายนห้ำชั่วคราว เพื่อดำเนืินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณหน้าโรงกรองน้ำอยุธยา 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา หยุดจ่ายนห้ำชั่วคราว เพื่อดำเนืินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณหน้าโรงกรองน้ำอยุธยา 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา_24/05/2562


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา หยุดจ่ายนห้ำชั่วคราว เพื่อดำเนืินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณหน้าโรงกรองน้ำอยุธยา 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา_24/05/2562

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา หยุดจ่ายนห้ำชั่วคราว เพื่อดำเนืินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณหน้าโรงกรองน้ำอยุธยา 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ตั้งแต่ บริเวณ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง ต.บ้านเกาะ ต.หันตรา ต.ไผ่ลิง ต.คลองสวนพลู

ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ธนู ต.อุทัย ต.คานหาม ต.สามบัณฑิต ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย ต.บ้านกรด ต.สามเรือน ต.บ้านสร้าง ต.ตลิ่งชัน

ต.คุ้งลาน ต.บ้านหว้า ต.บ้านเลน(บางส่วน) อ.บางปะอิน ต.ลำตาเสา ต.บ่อตาโล่ ต.ลำไทร(บางส่วน) ต.ชะแมบ(บางส่วน) อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 11.00 น. ของวันที่ 24/05/2562  รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน