กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 79 ถนนกองต้า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 79 ถนนกองต้า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง_24/05/2562


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 79 ถนนกองต้า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง_24/05/2562

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 79 ถนนกองต้า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนกองต้า , วัดเกาะ , ถนนรัษฎา , ถนนไปรษณีย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 09.30 - 12.30 น. ของวันที่ 24/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน