กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ห้าทางออก ม.ฟาร์อีสเทอร์น ต.สุ.เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ห้าทางออก ม.ฟาร์อีสเทอร์น ต.สุ.เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_24/05/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ห้าทางออก ม.ฟาร์อีสเทอร์น ต.สุ.เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่_24/05/2562

- กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ห้าทางออก ม.ฟาร์อีสเทอร์น ต.สุ.เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนมหิดล ตั้งแต่ หน้านิยมพาณิชย์ ถึง สี่แยกสนามบิน (ฝั่งขาเข้าเมือง) , ถนนเชียงใหม่-หางดง ตั้งแต่ สี่แยกสนามบิน

ถึง หน้าโสตัสหางดง (ฝั่งขาเข้าเมือง) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.30 น. ของวันที่ 24/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน