กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้ อบต.โคกตูม ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้ อบต.โคกตูม ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี_24/05/2562


กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้ อบต.โคกตูม ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี_24/05/2562

กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ใกล้ อบต.โคกตูม ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.โคกตูม , ต.ระโสม วัดสันติ ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 10.00 - 18.00 น. ของวันที่ 24/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน