กปภ.สาขา นครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณ สามแยกหัวทะเล ถ.ราชสีมา-โชคชัย_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา นครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณ สามแยกหัวทะเล ถ.ราชสีมา-โชคชัย_24/05/2562


กปภ.สาขา นครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณ สามแยกหัวทะเล ถ.ราชสีมา-โชคชัย_24/05/2562

กปภ.สาขา นครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 150 มม. บริเวณ สามแยกหัวทะเล ถ.ราชสีมา-โชคชัย

ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ฝั่ง มบ.นันทนา 5 และฝั่งหน้าโรงเรียนบุญวัฒนา 1

ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน