กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง (ใกล้กับนาวีเฮาส์ 32) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง (ใกล้กับนาวีเฮาส์ 32) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี_24/05/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง (ใกล้กับนาวีเฮาส์ 32) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี_24/05/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง (ใกล้กับนาวีเฮาส์ 32) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่.1 และ หมู่.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (พลูตาหลวงซอย 7 - 9)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน