กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านร้องส้มป่อย ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านร้องส้มป่อย ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_24/05/2562


กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านร้องส้มป่อย ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_24/05/2562

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านร้องส้มป่อย ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านร้องส้มป่อย บ้านหนองบัว ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 24 / 05 /2562

เลื่อนขึ้นข้างบน