กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กขนาด 500 มม._24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กขนาด 500 มม._24/05/2562


กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กขนาด 500 มม._24/05/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กขนาด 500 มม. บริเวณข้างสะพานคลองตะเคียน ถนนสุวินทวงศ์ อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.จุลละนันท์ , ถ.สุขเกษม , ถ.ยุทธดำเนิน , ถ.เรืองวุฒิ , ถ.หน้าเมือง , ถ.มรุพงษ์ ,

ถ.ศุภกิจ , ถ.ชุมพล , ถ.พานิข , ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว , ถ.ฉะเชิงเทรา-บางขนาก , ถ.ศรีโสธร (ฝั่งองค์การโทรศัพท์) , อบต.ท่าไข่ ,

อบต.บ้านใหม่ , อบต.บางขวัญ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 04.30 น. ของวันที่ 24/05/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

 แต่เนื่องจาก ท่อขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน รวมถึง ประปาต้องปรับแรงดันขึ้นช้าๆเพื่อป้องกันท่อแตกรั่วซ้ำ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน