กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อประปา บริเวณ หน้าโรงแรมบลูแรบบิท ถนนศักดิ์ชมูล_27/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อประปา บริเวณ หน้าโรงแรมบลูแรบบิท ถนนศักดิ์ชมูล_27/05/2562


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อประปา บริเวณ หน้าโรงแรมบลูแรบบิท ถนนศักดิ์ชมูล_27/05/2562

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อประปา บริเวณ หน้าโรงแรมบลูแรบบิท ถนนศักดิ์ชมูล

ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนศักดิ์ชมูล ฝั่งซ้ายตั้งแต่พระยาตรัง ถึง บ้านแก้วลิลล่า ทั้งหมด หมู่บ้านเคหะ

หมู่บ้านศิริการ , หมู่บ้านรัตนะ , หมู่บ้านสมอทอง , หมู่บ้านแก้ววิลล่า , หมู่บ้านแสนสุข และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 09.00 - 16.00 น. ของวันที่ 27/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน