กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน เป็นท่อ PVC ขนาด 300 มม._24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน เป็นท่อ PVC ขนาด 300 มม._24/05/2562


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน เป็นท่อ PVC ขนาด 300 มม._24/05/2562

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน เป็นท่อ PVC ขนาด 300 มม. และ ท่อ PE ขนาด 400 มม.

บริเวณ หน้าสถานีข่ายน่ำคลองนา ถนน 304 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองนา , ต.บางไผ่ , ต.บางตีนเป็ด , ต.คลองจุกกระเฌอ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน