กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณ ตรงข้ามปั๊มเชลล์ถ.3191 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณ ตรงข้ามปั๊มเชลล์ถ.3191 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง_24/05/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PE ขนาด 400 มม. บริเวณ ตรงข้ามปั๊มเชลล์ถ.3191 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง_24/05/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PE ขนาด 400 มม. บริเวณ ตรงข้ามปั๊มเชลล์ถ.3191 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผกระทบให้พื้นที่  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง  ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง  ต.นิคมพัฒนา  อ.นิคมพัฒนา ระยอง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน