กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำภายในสำนักงาน_23/03/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำภายในสำนักงาน_23/03/62


กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำภายในสำนักงาน_23/03/62

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำภายในสำนักงาน กปภ.สาขากาฬสินธุ์

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเมือง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.30 น. ของวันที่ 23/05/62 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน