กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 160 มม. และท่อ AC 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 6_23/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 160 มม. และท่อ AC 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 6_23/05/62


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 160 มม. และท่อ AC 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 6_23/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. และท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 6 ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 23/05/62

กปภ.สาขาบ้านฉาง ขออภัยในความไม่สะดวก ไว้ ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน