กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณภายในหมู่บ้านโอมแลนด์_23/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณภายในหมู่บ้านโอมแลนด์_23/05/62


กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณภายในหมู่บ้านโอมแลนด์_23/05/62

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณภายในหมู่บ้านโอมแลนด์ ซอย 1 ต.นาป่า อ.เมือง

จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ทางรถไฟ ไปจนถึงมอเตอร์เวย์ , หมู่บ้านโอมแลนด์ ซอย 1 (ทั้งหมด) ,

ซอยข้างสระน้ำตรงข้าม ต.นาป่า อ.เมืองจ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน