กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณหน้าศูนย์นิสสันลำพูน_23/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณหน้าศูนย์นิสสันลำพูน_23/05/62


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณหน้าศูนย์นิสสันลำพูน_23/05/62

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณหน้าศูนย์นิสสันลำพูน ถนนดอยติ-ลำพูน ต.เวียงยอง

อ.เมือง จ.ลำพูน จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ป่าสัก , ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 23/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน