กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านนายกบุญเหลือ_23/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านนายกบุญเหลือ_23/05/62


กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านนายกบุญเหลือ_23/05/62

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านนายกบุญเหลือ ต.เชียงยืน อ.เมือง

จ.อุดรธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนบ้านหนองเป็ด , บ้านหนองหลอด ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 23/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน