กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำ เพื่อทำการหาน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำ เพื่อทำการหาน้ำสูญเสีย


กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำ เพื่อทำการหาน้ำสูญเสีย

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 22-05-2019 22:00 ถึง 23-05-2019 03:00
สาเหตุ : เพื่อดำเนินการทำ step test หาน้ำสูญเสีย
พื้นที่ปฏิบัติการ : ต.เวียงยอง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ต.เวียงยอง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ :

เลื่อนขึ้นข้างบน