กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าสาขาปทุมธานี 2 (บางกะดี) จะทำการดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าสาขาปทุมธานี 2 (บางกะดี) จะทำการดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง_24/05/2562


กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าสาขาปทุมธานี 2 (บางกะดี) จะทำการดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง_24/05/2562

กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าสาขาปทุมธานี 2 (บางกะดี) จะทำการดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถ.เลียบคลองเปรม

ประชากร อ.เมือง จ.ปทุมธานี  จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ คลอง 3 - คลอง 5 อ.ลำลูกกา และอ.ธัญบุรี มบ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชลประทานเรังสิ

เมืองใหม่รังสิต ตลาดรังสิต ปากทางเข้าเมืองเอก มบ.ปรีชา ชุมชนสินสมุทร มบ.สีวลี ตลาดสี่มุมเมือง ร.ร.มัธยมสังคีต

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ของเวันที่ 24/05/2562

 

เลื่อนขึ้นข้างบน