กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเสริมแรงดัน บริเวณต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเสริมแรงดัน บริเวณต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_23/05/2562


กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเสริมแรงดัน บริเวณต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี_23/05/2562

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเสริมแรงดัน บริเวณ มบ.ฟ้าคลองต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ของวันที่ 23/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน