กปภ.สาขาราชบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการรื้อย้าย Master มิเตอร์ บริเวณ หน้าไปรษณีย์ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการรื้อย้าย Master มิเตอร์ บริเวณ หน้าไปรษณีย์ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี_23/05/2562


กปภ.สาขาราชบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการรื้อย้าย Master มิเตอร์ บริเวณ หน้าไปรษณีย์ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี_23/05/2562

กปภ.สาขาราชบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการรื้อย้าย Master มิเตอร์ บริเวณ หน้าไปรษณีย์ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าไปรษณีย์ดำเนินสะดวก ตลาดเสรี ต.สี่หมื่น ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 12.30 น. ของวันที่ 23/05/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน