กปภ.สาขาน่าน หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ตั้งแต่โรงเรียนสาไปถึงสามแยกโรงเรียนนาหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน่าน หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ตั้งแต่โรงเรียนสาไปถึงสามแยกโรงเรียนนาหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน_23/05/2562


กปภ.สาขาน่าน หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ตั้งแต่โรงเรียนสาไปถึงสามแยกโรงเรียนนาหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน_23/05/2562

กปภ.สาขาน่าน หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณ ตั้งแต่โรงเรียนสาไปถึงสามแยกโรงเรียนนาหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมือง โรงเรียนสาไปถึงสามแยกโรงเรียนนาหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน