กปภ.สาขาอู่ทอง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ม.5 บ้านโป่ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ม.5 บ้านโป่ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี_23/05/2562


กปภ.สาขาอู่ทอง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ม.5 บ้านโป่ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี_23/05/2562

กปภ.สาขาอู่ทอง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ม.5 บ้านโป่ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.บ้านโป่ง เทศบาลขุนพัดเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน