กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อเพื่อขยายถนน ตั้งแต่เวลา12.00-18.00 ท่อPVC ขนาด 150 มม. บริเวณคลองหนองโพธิ์_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อเพื่อขยายถนน ตั้งแต่เวลา12.00-18.00 ท่อPVC ขนาด 150 มม. บริเวณคลองหนองโพธิ์_23/05/2562


กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อเพื่อขยายถนน ตั้งแต่เวลา12.00-18.00 ท่อPVC ขนาด 150 มม. บริเวณคลองหนองโพธิ์_23/05/2562

กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อเพื่อขยายถนน ตั้งแต่เวลา12.00-18.00 ท่อPVC ขนาด 150 มม. บริเวณคลองหนองโพธิ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สี่แยกไฟแดงภาชีฝั่งซ้าย ไปจนถึง ท้ายน้ำคลองหนองงูเหลือม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน