กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศเรื่องปัญหาปริมาณน้ำมีความขุ่นเกินค่ามาตรฐาน มีผลต่อการผลิตน้ำประปา เนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับ_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศเรื่องปัญหาปริมาณน้ำมีความขุ่นเกินค่ามาตรฐาน มีผลต่อการผลิตน้ำประปา เนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับ_23/05/2562


กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศเรื่องปัญหาปริมาณน้ำมีความขุ่นเกินค่ามาตรฐาน มีผลต่อการผลิตน้ำประปา  เนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับ_23/05/2562

กปภ.สาขากุมภวาปี ประกาศเรื่องปัญหาปริมาณน้ำมีความขุ่นเกินค่ามาตรฐาน มีผลต่อการผลิตน้ำประปา  เนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.วังสามหมอ(ทั้งหมด) จ.อุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 15.00 น.ของวันที่ 23/5/62 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังโบร์น้ำล้างตะกอนในเส้นท่อให้อยู่

เลื่อนขึ้นข้างบน