กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้้ำชั่วคราว เนื่องด้วยทางโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้้ำชั่วคราว เนื่องด้วยทางโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง_24/05/2562


กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้้ำชั่วคราว เนื่องด้วยทางโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง_24/05/2562

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้้ำชั่วคราว เนื่องด้วยทางโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง

บริเวณซอยโยธาธิการถึงสะพานข้าม ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ในวันศุกร์ที่ 24 พฤาภาคม 2562 ใช้เวลาตั้งแต่ 08.30 น. - 10.30 น. โดยประมาณ

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.คลองหนึ่ง ต.คลองสอง ต.คลองสาม ต.คลองสี่ ต.คลองห้า ต.คลองหก ต.คลองเจ็ด 

จะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 24 พฤาภาคม 2562 ใช้เวลาตั้งแต่ 08.30 น. - 10.30 น. โดยประมาณ

เลื่อนขึ้นข้างบน