กปภ.สาขาแม่สะเรียง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณตรงข้ามพงษ์เดชขนส่ง ม.10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณตรงข้ามพงษ์เดชขนส่ง ม.10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง_23/05/2562


กปภ.สาขาแม่สะเรียง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณตรงข้ามพงษ์เดชขนส่ง ม.10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง_23/05/2562

กปภ.สาขาแม่สะเรียง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณตรงข้ามพงษ์เดชขนส่ง ม.10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หัวสะพานบ้านหนองป่าแขม บ้านน้ำดิบ ม.1 บ้านห้วยวอก ม.2 ม.12 ต.แม่ยวม ถึงบ้านคะปวง ม.8 ต.แม่ยวม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน