กปภ.สาขาลำปาง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.บริเวณหน้าร้านสถิตย์ยนต์สามดวง ถ.ลำปาง - ห้างฉัตร (สายเก่า)_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.บริเวณหน้าร้านสถิตย์ยนต์สามดวง ถ.ลำปาง - ห้างฉัตร (สายเก่า)_23/05/2562


กปภ.สาขาลำปาง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.บริเวณหน้าร้านสถิตย์ยนต์สามดวง ถ.ลำปาง - ห้างฉัตร (สายเก่า)_23/05/2562

กปภ.สาขาลำปาง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.บริเวณหน้าร้านสถิตย์ยนต์สามดวง ถ.ลำปาง - ห้างฉัตร (สายเก่า)

ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สุสานร่องสามดวง สนามกีฬา หนองกระทอง แยกท่อล้อ-ห้วยเป้ง มบ.กล้วยไม้

มบ.ทรัพย์ประเสริฐ ถ.ลำปาง - ห้างฉัตร (สายเก่า) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน