กปภ.สาขาบึงกาฬ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ วิริยะประกันภัย สี่แยกไฟแดง_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบึงกาฬ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ วิริยะประกันภัย สี่แยกไฟแดง_23/05/2562


กปภ.สาขาบึงกาฬ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ วิริยะประกันภัย สี่แยกไฟแดง_23/05/2562

กปภ.สาขาบึงกาฬ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ วิริยะประกันภัย สี่แยกไฟแดง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สี่แยกไฟแดงฝั่งไสวเฟอร์นิเจอร์ - โลตัส ร้านเนรมิต และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน