กปภ.สาขาแม่สาย หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านเอื้ออาทร โครงการ 1 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สาย หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านเอื้ออาทร โครงการ 1 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย_23/05/2562


กปภ.สาขาแม่สาย หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านเอื้ออาทร โครงการ 1 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย_23/05/2562

กปภ.สาขาแม่สาย หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ บ้านเอื้ออาทร โครงการ 1 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  บ้านเอื้ออาทร โครงการ 1 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน