กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบจุดแตกรั่ว Step test โดยจะทำการปิดประตูน้ำ และตรวจวัดแรงดันจากท่อดับเพลิง_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบจุดแตกรั่ว Step test โดยจะทำการปิดประตูน้ำ และตรวจวัดแรงดันจากท่อดับเพลิง_23/05/2562


กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบจุดแตกรั่ว Step test โดยจะทำการปิดประตูน้ำ และตรวจวัดแรงดันจากท่อดับเพลิง_23/05/2562

กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบจุดแตกรั่ว Step test โดยจะทำการปิดประตูน้ำ และตรวจวัดแรงดันจากท่อดับเพลิง

บริเวณถนนชยางกูร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนชยางกูร ซอยชยางกูร 18 ถึง ซอยชยางกูร 42 ถนนสุขาสงเคราะห์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่คืนที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันที่ 24/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน