กปภ.สาขาด่านช้าง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากน้ำป่าเข้าระบบทำให้น้ำมีความขุ่นเกินมาตรฐาน บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาด่านเช้าง_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านช้าง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากน้ำป่าเข้าระบบทำให้น้ำมีความขุ่นเกินมาตรฐาน บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาด่านเช้าง_23/05/2562


กปภ.สาขาด่านช้าง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากน้ำป่าเข้าระบบทำให้น้ำมีความขุ่นเกินมาตรฐาน  บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาด่านเช้าง_23/05/2562

กปภ.สาขาด่านช้าง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากน้ำป่าเข้าระบบทำให้น้ำมีความขุ่นเกินมาตรฐาน  บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาด่านเช้าง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขาด่านช้าง(ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน