กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ยาน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.อุษาฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ยาน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.อุษาฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่_23/05/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ยาน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.อุษาฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่_23/05/2562

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ยาน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.อุษาฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  มบ.อุษาฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 11.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน