กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้านับแสนรีสอร์ท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้านับแสนรีสอร์ท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_23/05/2562


กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้านับแสนรีสอร์ท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น_23/05/2562

- กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้านับแสนรีสอร์ท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านท่านางเลื่อน , บ้านท่าข่อย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น , บ้านโจด , บ้านหนองม่วง , บ้านหลูบคา ,

บ้านหนองขาม , บ้านหนองโน , บ้านมัญจาเมืองใหม่ ต.กูดเค้า อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 23/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน