กปภ.สาขาหนองบัวแดง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองบัวแดง _22/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองบัวแดง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองบัวแดง _22/05/62


กปภ.สาขาหนองบัวแดง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง   บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองบัวแดง _22/05/62

กปภ.สาขาหนองบัวแดง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ พื้นที่เทศบาลหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง (ทั้งหมด),อ.เกษตรสมบูรณ์ (ทั้งหมด)

จ.ชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้  : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน