กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ มบ.เอกธนา _24/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ มบ.เอกธนา _24/05/62


กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PE ขนาด 225 มม.  บริเวณ มบ.เอกธนา _24/05/62

กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PE ขนาด 225 มม.

บริเวณ มบ.เอกธนา ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 -01.00 น.ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน