กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GRP ขนาด 600 มม. บริเวณ ข้างปั้มน้ำมันพีทีถนนสายไปด่านขุนทด _22/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GRP ขนาด 600 มม. บริเวณ ข้างปั้มน้ำมันพีทีถนนสายไปด่านขุนทด _22/05/62


กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  GRP ขนาด 600 มม.  บริเวณ ข้างปั้มน้ำมันพีทีถนนสายไปด่านขุนทด _22/05/62

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  GRP ขนาด 600 มม.

บริเวณ ข้างปั้มน้ำมันพีทีถนนสายไปด่านขุนทด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นคราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอสีคิ้ว (ทั้งหมด) จ.นครราชสีมา

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน