กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านน้ำดิบ_(จำนวน 2 จุด) 22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านน้ำดิบ_(จำนวน 2 จุด) 22/05/2562


กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านน้ำดิบ_(จำนวน 2 จุด) 22/05/2562

กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านน้ำดิบ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านน้ำดิบ บ้านนาเหนือ บ้านหนองน้ำใส วัดเขาแก้ว อ.พรานกระต่าย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการวันพุธที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณ ข้างอบจ.กำแพงเพชร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านทุ่งเศรษฐี ม.ราชภัฎกำแพงเพชร มบ.การเคหะ มบ.ดารรุณาลัคแลนด์ ร้านซุ้มมะขาม บ้านดินบารมี

เทคโนรีสอร์ท บ้านวังยา จรูญการยาง สนง.แขวงการทางกำแพงพชร โรงเรียนสาธิต ซอยบ้านนา มบ.ร่มไม้2 ร้านกินปลาทุ่งเศรษฐี ตลาดคลองแม่ลาย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 21.00 น. ของวันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน