กปภ.สาขาโนนสูง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าโรงสูบชุมชนสวนผัก ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา _(จำนวน 2 จุด) 23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าโรงสูบชุมชนสวนผัก ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา _(จำนวน 2 จุด) 23/05/2562


กปภ.สาขาโนนสูง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าโรงสูบชุมชนสวนผัก ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา _(จำนวน 2 จุด) 23/05/2562

กปภ.สาขาโนนสูง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าโรงสูบชุมชนสวนผัก ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเพิ่ม ชุมชนสวนผัก บ้านคอนน้อย บ้านหนองอ้อ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

------------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาโนนสูง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณหลัง่ตลาดใหม่ ชุมชนตลาด ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนตลาด ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

เลื่อนขึ้นข้างบน