กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ขอประกาศน้ำประปาไหลอ่อนจนถึงไม่ไหล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น._24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ขอประกาศน้ำประปาไหลอ่อนจนถึงไม่ไหล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น._24/05/2562


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ขอประกาศน้ำประปาไหลอ่อนจนถึงไม่ไหล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น._24/05/2562

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ขอประกาศน้ำประปาไหลอ่อนจนถึงไม่ไหล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น.

เนื่องจาก กฟภ.ซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย ทาง กปภ.ไม่สามารถสูบน้ำดิบและผลิตน้ำประปาได้ จึงไม่สามารถจ่ายน้ำได้เต็มอัตรากำลัง

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ทั้งหมด)

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น.

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน