กปภ.สาขาด่านช้าง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ หน้าโรงพยาบาลด่านช้าง_22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านช้าง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ หน้าโรงพยาบาลด่านช้าง_22/05/2562


กปภ.สาขาด่านช้าง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ หน้าโรงพยาบาลด่านช้าง_22/05/2562

กปภ.สาขาด่านช้าง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ หน้าโรงพยาบาลด่านช้าง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่โรงเรียนบรรหารไปจนถึงหนองกระทุ่ม ดรงานมิตรผล และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน