กปภ.สาขาหนองแค แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณข้างเอกภพหินกอง_22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแค แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณข้างเอกภพหินกอง_22/05/2562


กปภ.สาขาหนองแค แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณข้างเอกภพหินกอง_22/05/2562

กปภ.สาขาหนองแค แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณข้างเอกภพหินกอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.สำราญชัย อบต.บัวลอย อบต.โคกตูม มบ.โคกกลาง ระโสม หนองน้ำใส โพนทอง

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.20 น. ของวันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน