กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสับเปลี่ยนอุปกรณ์มิเตอร์น้ำ บริเวณ กปภ.สาขามหาสารคาม_22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสับเปลี่ยนอุปกรณ์มิเตอร์น้ำ บริเวณ กปภ.สาขามหาสารคาม_22/05/2562


กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสับเปลี่ยนอุปกรณ์มิเตอร์น้ำ บริเวณ กปภ.สาขามหาสารคาม_22/05/2562

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการสับเปลี่ยนอุปกรณ์มิเตอร์น้ำ บริเวณ กปภ.สาขามหาสารคาม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เกิ้ง ต.แวงน่าง ต.แก่งเลิงจาน ต.ตลาด ท่าสองคอน อ.เมือง (ทั้งหมด) อ.บรบือ (บางส่วน) จ.มหาสารคาม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 22/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน