กปภ.สาขา อ้อมน้อประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซอยมะปรางหวาน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม_22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา อ้อมน้อประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซอยมะปรางหวาน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม_22/05/2562


กปภ.สาขา อ้อมน้อประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซอยมะปรางหวาน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม_22/05/2562

กปภ.สาขา อ้อมน้อประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซอยมะปรางหวาน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยมะปรางหวาน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเล

 จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 18/05/61 

เลื่อนขึ้นข้างบน