กปภ.สาขาแม่สาย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบผลิตขัดข้อง ไม่สามารถผบอตน้ำได้ตามปกติ บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาแม่สาย_22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สาย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบผลิตขัดข้อง ไม่สามารถผบอตน้ำได้ตามปกติ บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาแม่สาย_22/05/2562


กปภ.สาขาแม่สาย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบผลิตขัดข้อง ไม่สามารถผบอตน้ำได้ตามปกติ บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาแม่สาย_22/05/2562

กปภ.สาขาแม่สาย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบผลิตขัดข้อง ไม่สามารถผบอตน้ำได้ตามปกติ บริเวณโรงกรองของกปภ.สาขาแม่สาย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตเทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ของวันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน